bootstrap html templates

IMSP Spitalul Raional Orhei

POSTURILE VACANTE

Anunț cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical

CERINŢELE  FAŢĂ DE POSTUL  VACANT

 • Cetățean al Republicii Moldova 
 • Studii superioare USMF „Nicolae Testemiţanu” în domeniu-pentru medici 
 • Studii post universitare USMF „Nicolae Testemiţanu” -pentru medici 
 • Studii medii de specialitate –pentru personalul medical mediu
 • Cunoașterea limbii române
 • Reputație ireproșabilă
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Apt de muncă, fizic și psihic

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar personal / prin poştă/ prin e-mail, care va cuprinde următoarele acte:

 • Cererea pentru participare la concurs scrisă conform modelului ( anexa 1);
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificatul medical (care confirmă aptitudinea pentru îndeplinirea funcției solicitate)
 • Curriculum Vitae | EuroPass (Un document care prezintă competenţele şi calificările dumneavoastră într-un mod eficient şi clar)

  Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs

(este specificat în tabele)

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul raional Orhei, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Vacari Viorelia, șef Secția resurse umane, tel. 023521365.

MEDICI SPECIALIŞTI

NrDENUMIREA FUNCŢIE PENTRU CONCURSNR. DE UNITĂŢI DATA LIMITĂ
1Medic internist de urgenţă Unitatea Primire Urgenţe Specializate
329.05.2020
2Medic anesteziolog reanimatolog Unitatea Primire Urgenţe Specializate
429.05.2020
3Medic neurolog pentru copii secţia consultativă
0.529.05.2020
4
Medic oftalmolog secţia consultativă
0.2529.05.2020
5
Medic oncolog secţia consultativă
129.05.2020
6
Medic alergolog secţia Consultativă
129.05.2020
7
Medic dermatovenerolog secţia Consultativă
129.05.2020
8
Medic reumatolog secţia Consultativă
129.05.2020
9
Medic epidemiolog
129.05.2020
10
Medic cardiolog secţia consultativă
0.529.05.2020
11
Medic îngrijiri paliative terapie îngrijiri cronice
0.529.05.2020
12
Medic neurolog secţia terapie îngrijiri acute
1.2529.05.2020
13
Medic pediatru de urgenţă secţia pediatrie 
229.05.2020
14
Medic pediatru de urgenţă secţia pediatrie (temporar vacantă)
129.05.2020
15
Medic otorinolaringolog secţia ORL
0.529.05.2020
16
Medic oftalmolog secţia ORL
0,529.05.2020
17
Medic Anesteziolog Reanimatolog secţia ATI
429.05.2020
18
Medic imagist radiolog secţia Imagistică
129.05.2020
19
Medic imagist radiolog secţia Imagistică (temporar vacantă)
129.05.2020
20
Medic diagnostica funcţională
0.529.05.2020
21
Medic endoscopist secţia diagnostica funcţională
0.529.05.2020
22
Medic citolog secţia morfopatologie
0.529.05.2020
23
Medic reabilitolog secția terapie îngrijiri cronice
129.05.2020
24
Medic chirurg în secția chirurgie
229.05.2020
Prezentate specialităţi din total vacante

PERSONAL MEDICAL MEDIU

NrDENUMIREA FUNCŢIE PENTRU CONCURSNR. DE UNITĂŢI DATA LIMITĂ
1Asistent medical de proceduri secţia pediatrie
129.05.2020
2Asistent medical dietetician bloc alimentar (temporar vacant)
129.05.2020
3Laborant în secţia laborator (cu studii medii de specialitate)
429.05.2020
4
Asistent medical de reanimare secţia ATI (temporar vacant)
129.05.2020
5
Asistent medical de reanimare secţia ATI
129.05.2020
6
Asistent medical secţia bloc de operaţii (temporar vacantă)
229.05.2020
7
Asistent medical de gardă secţia chirurgie (temporar vacantă)
129.05.2020
8
Asistent medical de gardă Unitatea Primire Urgenţe (temporar vacantă)
129.05.2020
9
Asistent medical de gardă secţia terapie îngrijiri acute (temporar vacantă)
329.05.2020
10
Asistent medical de gardă terapie îngrijiri cronice
229.05.2020
11
Asistent medical de gardă terapie îngrijiri cronice (temporar vacantă)
229.05.2020
12
Asistent medical de gardă secţia boli contagioase (temporar vacantă)
129.05.2020
13
Asistent medical de anestezie secţia ATI
129.05.2020
14
Asistent medical de pansamente secţia chirurgie
129.05.2020
15
Asistent medical de proceduri secția terapie îngrijiri cronice
229.05.2020
16
Asistent medical de pansamente secția ORL
129.05.2020
17
Laborant histolog în secţia morfopatologie
129.05.2020
18
Asistent medical de proceduri secţia chirurgie
129.05.2020
19
Asistent medical de gardă Unitatea Primire Urgenţe
129.05.2020
20
Asistent medical de gardă ginecologie secția obstetrică și ginecologie
229.05.2020
21
Asistent medical secția consultativă (temporar vacantă)
229.05.2020
Prezentate specialităţi din total vacante

Referinţe utile

ADRESA

CONTACTE

Abonați-vă

Obține notificările noastre la prima oră!!!