bootstrap html templates

IMSP Spitalul Raional Orhei

POSTURILE VACANTE

Anunț privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
CONCURS DESFĂȘURAT DOAR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE LA
ȘEFI DE SECȚIE.  Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs

(este specificat în tabele)

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul raional Orhei, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Cazacu Lilia, șef Secția resurse umane, tel. 023521365.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar personal / prin poştă/ prin e-mail, care va cuprinde următoarele acte:

 • Cererea pentru participare la concurs scrisă conform modelului ( anexa 1);
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificatul medical (care confirmă aptitudinea pentru îndeplinirea funcției solicitate)
 • Curriculum Vitae | EuroPass (Un document care prezintă competenţele şi calificările dumneavoastră într-un mod eficient şi clar)

ȘEF DE SECȚIE

NrDENUMIREA FUNCŢIE PENTRU CONCURSNR. DE UNITĂŢI DATA LIMITĂ
1
Șef secție chirurgie
127.05.2022
Prezentate specialităţi din total vacante

CERINŢELE  FAŢĂ DE POSTUL  VACANT

 • Cetățean al Republicii Moldova 
 • Studii superioare USMF „Nicolae Testemiţanu” în domeniu-pentru medici 
 • Studii post universitare USMF „Nicolae Testemiţanu” -pentru medici 
 • Studii medii de specialitate –pentru personalul medical mediu
 • Cunoașterea limbii române
 • Reputație ireproșabilă
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Apt de muncă, fizic și psihic

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

MEDICI SPECIALIŞTI

NrDENUMIREA FUNCŢIE NR. DE UNITĂŢI
1Medic internist de urgenţă Unitatea Primire Urgenţe
1
2Medic anesteziolog reanimatolog Unitatea Primire Urgenţe
5
3
Medic oftalmolog secţia consultativă
1
4
Medic alergolog secţia consultativă
1
5
Medic dermatovenerolog secţia Consultativă
1
6
Medic reumatolog secţia Consultativă
1
7
Medic epidemiolog
1
8
Medic pediatru de urgenţă secţia pediatrie (temporar vacant)
1
9
Medic cardiolog secţia Consultativă
0.5
10
Medic neurolog secţia terapie îngrijiri acute
1.25
11
Medic internist de urgenţă Unitatea Primire Urgenţe (temporar vacant)
1
12
Medic otorinolaringolog secţia ORL
0.5
13
Medic oftalmolog secţia ORL
0,5
14
Medic chirug secţia Chirurgie
1
15
Medic imagist radiolog secţia Imagistică
1
16
Medic imagist radiolog secţia Imagistică (temporar vacantă)
1
17
Medic diagnostica funcţională
0.5
18
Medic sonografist secţia diagnostica funcţională
1
19
Medic citolog secţia Morfopatologie
0.5
20
Medic ftiziopneumolog secţia Consultativă
1
21
Farmacist-clinician
1
22
Medic chirug secţia Consultativă
1
23
Medic narcolog secţia Consultativă
0,5
24
Medic internist cabinetul control medical profilactic, secţia Consultativă
1
25
Medic laborant, secţia Laborator
1
Prezentate specialităţi din total vacante

PERSONAL MEDICAL MEDIU

NrDENUMIREA FUNCŢIE NR. DE UNITĂŢI
1
Asistent medical de gardă în secţia ORL (temporar vacantă)
1
2
Laborant histolog în secţia morfopatologie
2
3
Laborant în secţia laborator (cu studii medii de specialitate)
3
4
Farmacist-laborant
1
5
Moașă de proceduri
1
6
Asistent medical de proceduri, secția pediatrie
1
7
Asistent medical de gardă, secția pediatrie
1
8
Asistent medical de gardă, secția terapie acută
1
9
Asistent medical de gardă, secția traumatologie
1
10
Asistent medical de gardă în secţia terapie îngrijiri acute (temporar vacantă)
1
Prezentate specialităţi din total vacante

Referinţe utile

ADRESA

CONTACTE

Abonați-vă

Obține notificările noastre la prima oră!!!